Noen ord om bloggen

Jacobs fortelling

For noen uker siden oppsummerte Jacob og jeg erfaringer fra året som har gått. (Jacob er ikke hans virkelige navn). Vi har i denne perioden jobbet med Jacobs tanker, følelser og handlemåter gjennom dialog og refleksjon. En slik arbeidsmåte kalles ofte for mental trening. Jacob kommer med sine puslespillbiter og jeg tilbyr noen av mine.

Noen ganger passer brikkene sammen, andre ganger snur og vender vi på bitene før de forkastes og nye må hentes fram. Når puslespillet begynner å ligne på et gjenkjennbart og forståelig bilde som føles rett, tar Jacob det med seg og prøver ut i praksis. I neste omgang har han med seg nye puslespillbiter slik at bildet hele tiden er i endring.

Arbeidet har gitt framgang i den idretten Jacob driver med, noe som i utgangspunktet var hovedmålet. Jacob sa mye om hvordan arbeidet hadde tjent sin hensikt og medført endringer som ga bedre prestasjoner. Bedre prestasjoner gjorde det artigere å trene og konkurrere, noe som igjen ledet til enda høyere nivå. Likevel var ikke den sportslige framgangen det viktigste vi snakket om.

Jacob snakket også om hvordan han hadde brukt det han hadde lært til å jobbe med andre krevende ting i livet. Det Jacob hadde øvd på i idrettslig sammenheng viste seg altså å være minst like nyttig i livet forøvrig, og hadde ført til positive endringer i hverdagen hans. Utvikling i idrett handler også om menneskelig utvikling, og det er veldig inspirerende å kunne bidra til det.

Jacobs fortelling og andre lignende fortellinger gir meg lyst til å dele erfaringene mine med flere. Jeg håper det kan være interessant for deg å lese om hvordan jeg tenker og jobber, og hvilke praktiske og teoretiske begrunnelser jeg støtter meg til. Etterhvert tenker jeg å gi deg konkrete hjelpemidler til hvordan du kan jobbe på egen hånd med dine mentale muskler. Begrepet mental trening kommer jeg forresten til å problematisere, men det tilhører et annet innlegg.

Hva blogger jeg om?

Jeg er opptatt av sammenhenger mellom kropp, tanker og følelser, og i denne bloggen kommer du etterhvert til å kunne lese mer om det.

Jeg planlegger å skrive innlegg om det som mange kaller mental trening, men kanskje på en litt annen måte enn det andre mentale trenere gjør. Min fysioterapeutbakgrunn, med hovedfokus på kropp og med påfyll av pedagogikk og psykologi, gir meg et annet utgangspunkt enn mentale trenere med ståsted i psykologi alene.

Skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening

Jeg har jobbet mye med med skadeforebyggende trening, og kommer til å skrive innlegg om dette. Jeg planlegger å bytte ut begrepet skadeforebyggende, og heller snakke om prestasjonsfremmende trening.

Mange trenere forholder seg til skadeforebyggende trening som om det er noe helt annet enn «virkelig» trening. Skadeforebyggende trening plasseres som noe man eventuelt gjør hvis man har tid, og det ikke går ut over annen type trening. Da glemmer man helt at «virkelig» trening bare kan gjennomføres når man er skadefri og frisk, og at ingenting er mer ødeleggende for prestasjon enn skade.

Barne- og ungdomsidrett, fysioterapi, psykisk og fysisk helse

Jeg kommer nok også til å skrive innlegg om ting som opptar meg knyttet til barne- og ungdomsidrett, fysioterapi, psykisk og fysisk helse. Forhåpentligvis på måter som er lett forståelig og praktisk nyttig. Jeg ønsker å bidra til å øke din nysgjerrighet, og gi deg lyst til å lære mer og forstå mer.

Hvem blogger jeg for?

Jeg henvender meg i første rekke til deg som enten er ung, tilhører breddeidretten, den semiprofesjonelle idretten eller mosjonistverdenen. Det vil si de av dere som ikke så lett har tilgang til ubegrensede ressurser og et stort støtteapparat. Jeg sier heller ikke nei takk til lesere som kategoriserer seg selv som trenere, foreldre eller fagpersoner. Responser og ønsker om tema eller utdypinger er hyggelig å få. Så da kjører vi!

Legg igjen en kommentar