Om meg

Jeg heter Beate Ytreberg, og er førstelektor i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet. Jeg er fysioterapeut med hovedfag i helsevitenskap. Jeg har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og i mentaliseringsbasert terapi rettet mot spiseforstyrrelser. Jeg har også utdanning som veiledningspedagog. Jeg har lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom i kommunehelsetjenesten og innen idretten. Jeg har i mange år vært fysioterapeut for IF Fløyas herrelag, og bidratt til å utvikle spilleres fysiske, sosiale, relasjonelle og mentale muskler. Jeg er pr nå fysioterapeut for futsalherrene til eliteserielaget Sjarmtrollan.

Jeg praktiserer som fysioterapeut/psykomotorisk fysioterapeut, og som veileder/mentor noen timer hver uke. Klientgruppen er hovedsakelig ungdom og unge voksne innen idretten.

Fysioterapifaglig er jeg opptatt av sammenhenger mellom kropp, følelser, tanker og erfaringer, og hvordan disse elementene virker sammen og påvirker prestasjon og funksjon. Med særlig fokus på helseperspektiver er jeg opptatt av betydningen av allsidighet og lek for prestasjonsutvikling og livslang bevegelsesglede.  

Som pedagog og veileder/mentor er jeg opptatt av hvordan relasjoner og følelser innvirker på læring, personlig vekst og utvikling. Mental trening er et kjent begrep, og brukes om arbeid med mentale faktorer med betydning for prestasjon. For meg blir mental trening et snevert begrep. Jeg arbeider med menneskelig vekst og utvikling gjennom dialog og refleksjon over erfaringer. Slik påvirkes mye, også prestasjon.

Forskningsinteressene mine er mangfoldige. Jeg er medlem i forskningsgruppe for helsefaglig profesjonsutdanning ved UiT, og knyttet til det tverrfaglige prosjektet Female Football Centre ved UiT. Forøvrig er jeg særlig opptatt av ungdomshelse som fagfelt. Jeg publiserer i vitenskapelige tidsskrift, men liker også å skrive populærvitenskapelige tekster. Jeg bruker mye tid på å lese og tenke fag, og deltar gjerne i aktuelle debatter om helse, idrett, barn og ungdom.

Privat er jeg gift med Rolf-Inge og har tre voksne sønner. Jeg periodetrener både ute og inne, er glad i å gå tur, lese, være på hytta i indre Troms og samle venner til hyggelig lag. Jeg liker også å være i fotball- og futsalmiljøet, og setter pris på å kunne bidra med frivillig arbeid innen idretten i form av både kunnskap og praktiske gjøremål.